Boekingen

Boekingen kunnen worden gedaan via contact met het bestuur of iemand van de evenementencommissie (zie contact). Definitieve toezegging wordt pas gedaan na overleg met het bestuur en na de controle of er die dag voldoende musici (+dirigent) en koorleden beschikbaar zijn. Als basis zingt het koor bij een optreden ongeveer 35 minuten lang (ca. 8 nummers). Meerdere optredens op een dagdeel of avond in overleg.

Vergoedingen 2017:

*  Besloten zakelijke en/of commerciële evenementen,

    feesten, presentaties, openingen e.d. 300 Euro

*  Publieks- en culturele (gratis) manifestaties

    en particuliere evenementen, 225 Euro

*  Voor optredens met een sociaal karakter

    gelden gereduceerde tarieven in overleg.

Deze prijsindicatie is niet bindend en geldt voor een enkel optreden binnenshuis en binnen de grenzen van de gemeente Barneveld. Bij meervoudige optredens of buitenshuis (geluidsversterking), speciaal repertoire of optredens buiten de gemeentegrenzen gelden andere vergoedingen. Deze worden, uiteraard, altijd vooraf met u doorgesproken en bevestigd.

Bel of mail voor boekingen met Hans Somberg

Tel.: 0342-491 481  E-mailadres:  promotion@shantykoorhetroerom.nl

Zie contact Voor alle contactgegevens