Barnevelds Shantykoor
HET ROER OM

Nieuws
Een gelukkig, gezond en muzikaal Nieuwjaar 2018 toegewenst
Laatst bijgewerkt op:
30 december 2017
Bestuur en commissies
Bestuur sinds 13 maart 2017, v.l.n.r.: 
  Luit Frankes, Nicolaas Boterbloem, Rob Wissema, Hamp van de Kamp en Hans Somberg
      
  

 
 Voorzitter: Rob Wissema
 
     
 Secretaris: Luit Frankes  
     
 Penningmeester: Nicolaas Boterbloem  
     
 Algemeen adjunct: Hamp van de Kamp
 
     
 Promotie & Evenementen: Hans Somberg
 

Commissies
 
Muziek- en Repertoire Commissie (MRC)  
Wilma Bouwman dirigent
Henk Nes
 
muzikaal leider
plv. dirigent 
Wim van Drie  
Piet Burgering  
Arie Borsboom  
Nicolaas Boterbloem
bestuurscoördinator
   
Geluidscommissie (GC)  
Joop van de Hesseweg  
Willem Jonkers   
Jan van de Beld  
Henk Jansen  
Wim van de Kamp  
Hamp van de Kamp bestuurscoördinator
   
Technische Commissie (TC)  
Job van de Berg  
Wim Gerritsen  
Rinus van Middendorp
 
Hans Somberg  
Henk Jansen  
Jan van den Beld  
Wim Ploeg (reserve)  
Wim van de Kamp
Hamp van de Kamp bestuurscoördinator
   
Bar- en Recreatieommissie (BRC)  
Job van de Berg  
Chris Koster  
Egidius Epema  
Marijn Becker  
Lex Groeneveld  
Henk van Slooten  
Nicolaas Boterbloem bestuurscoördinator
   
Facilitaire Commissie (FC)  
Adrie van Schoonhoven  
Bert Ploeg  

   Opruimen opstelling meubilair roulerend door
   de leden van de verschillende zangpartijen

 
Hans Somberg
bestuurscoördinator
   
Kledingcommissie (KC)  
Jannette van de Hesseweg   
Marianne Wissema   
Rikje van Drie  
Hamp van de Kamp
bestuurscoördinator
   
Lustrumcommissie 2017 (LUCO)  
Herman van der Velde  
Joop van de Hesseweg  
Peter Conradi  
Ulf de Ruiter  
Wim van Drie  
Hamp van de Kamp  bestuurscoördinator
   
Sponsorcommissie  
Herman van der Velde  
   
Monitorbedieners  
Willem Jonkers  
Hans Somberg  
Luit Frankes  
Henk van Slooten  

Overige functies
Luit Frankes
 

Koormeester
plv. Spreekstalmeester

Wim Gerritsen Spreekstalmeester