Contact via telefoon, e-mail en internet

 

Functie/Naam Telefoon  Email adres
     
Voorzitter:
Rob Wissema 
0342-420997
voorzitter@shantykoorhetroerom.nl
     
Secretaris:
Luit Frankes 
0342-490251

secretaris@shantykoorhetroerom.nl

     
Penningmeester
Nicolaas Boterbloem
0342-417882 penningmeester@shantykoorhetroerom.nl
     
Technische zaken &
Algemeen adjunct:
Hamp van de Kamp 
0342-492306

technicalcrew@shantykoorhetroerom.nl
adjunct@shantykoorhetroerom.nl
 

     

Boekingen,
   Evenementen
        &  Promotie
Hans Somberg

0342-491481

promotion@shantykoorhetroerom.nl 
Lustrumcommisie 2017  

lustrum2017@shantykoorhetroerom.nl

     

Webmaster:      
Wim van Drie      

0342-400868

wim@van3.nl

     
www.
shantykoorhetroerom.nl
Algemeen 
 

info@shantykoorhetroerom.nl