Contact via telefoon, e-mail en internet

 

Functie/Naam Telefoon  Email adres
     
Voorzitter:
Rob Wissema 
0342-420997 voorzitter@shantykoorhetroerom.nl
     
Secretaris:
Lou Kaper 
0342-415747

secretaris@shantykoorhetroerom.nl

     
Penningmeester
Nicolaas Boterbloem
0342-421702 penningmeester@shantykoorhetroerom.nl
     
Technische zaken &
Algemeen adjunct:
Hamp van de Kamp 
0342-492306

technicalcrew@shantykoorhetroerom.nl
adjunct@shantykoorhetroerom.nl
 

     

Boekingen,
   Evenementen
        &  Promotie
Henk van Slooten / 
Wim van de Kamp
0342-416086
0342 424611

promotion@shantykoorhetroerom.nl

     
Presentie melding     leden: Ulf de Ruiter  

 HROpresentie@gmail.com

     

Webmaster:      
Wim van Drie      

0342-400868

wim@van3.nl

     
www.
shantykoorhetroerom.nl
Algemeen 
 

info@shantykoorhetroerom.nl